Informacje dla słabosłyszących


Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze informuje również, że w ramach ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824 j.t.) udostępnia usługę, pozwalającą na komunikowanie się z osobami uprawnionymi za pomocą: 

  • polskiego języka migowego (PJM)
  • systemu językowo-migowego (SJM)
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Świadczenie powyższe dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną, (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) jest bezpłatne. 
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia,wskazując wybraną metodę komunikowania się, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 
Zgłoszenie powinno mieć w formę pisemną, można je złożyć do Kolegium osobiście, przesłać faksem bądź mailem na adres kolegium (ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce; poczta@skosiedlce.eu). Jeśli zgłoszenie zostało przesłane pocztą – termin trzydniowy liczy się od dnia otrzymania zgłoszenia. 
Osoba uprawniona powinna w zgłoszeniu wskazać kontakt do siebie (telefoniczny, sms, faks bądź mailowy) lub do pełnomocnika. Kolegium ustala niezwłocznie datę realizacji świadczenia i informuje o tym osobę uprawnioną w sposób wskazany w zgłoszeniu. 

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Drzewiecka
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2021 14:35:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie